За контакти
Подаване на заявки observations(AT)astro.bas.bg
Председател на комисията bmihov(AT)astro.bas.bg
WebMaster gborisov(AT)astro.bas.bg