Комисия за разпределение на наблюдателното време
Национална астрономическа обсерватория - Рожен

!!! СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯКИ ЗА НАБЛЮДАТЕЛНИЯ ПЕРИОД 2018B ИЗТЕЧЕ !!!

Следващият наблюдателен период 2019A е 01.02.2019 - 31.07.2019. Срокът за подаване на завки е 20 септември 2019 23:59:59 UTC
Оставащо време:

Новата бланка за заявка може да бъде изтеглена от тук (DOC 53 KB). Моля изпратете попълнената заявка навреме на e-mail observations(AT)astro.bas.bg като един отделен PDF файл за всеки телескоп и фокус съдържащ в името си: Името на PI, сезона както и телескопа и фокуса за който е заявката! (Пр.: GBorisov-2015B-2mFR.pdf)

Разпределенията на наблюдателното време за сезон 2018A вече са готови и могат да се видят тук.

Заети Директорски нощи за 2018A

2m RC
2m Coude/Echelle
Schmidt
60cm NAO
60cm Белоградчик
14.02 S.Bagnulo
21.06 Д.Димитров
14.11 S.Bagnulo
28-29.12 S.Bagnulo
01.01 S.Bagnulo
07.05 Т.Томов
24.05 Т.Томов
26.06 Т.Томов
19.08 Н.Томов
03.05 А.Костов    

За ползване на директорски нощи с свържете лично с директора на ИА с НАО проф. д-р Евгени Семков (esemkov(AT)astro.bas.bg)