Членове на комисията за разпределение на наблюдателното време
   
Председател доц. д-р Бойко Михов
 
Членове проф. дфн Илиан Илиев
  доц. д-р Хараламби Марков
  доц. д-р Николай Томов
  доц. д-р Антон Стригачев
  гл.ас. д-р Галин Борисов