Комисия за разпределение на наблюдателното време към Научния съвет на
Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
Българска академия на науките